Teknik

Motivtekniken

som används till LysandeSkutan, är skapad utifrån en egenutvecklad patenterad teknik som benämns BrightGraphic.

Det specifika med BrightGraphic-tekniken är att bildmotives gråtoner återges till att visas som en motivbild formad av ett stort antal hål där hålens form har varierande storlek betingat av motivets ursprungliga gråton i var position i motivet.  
Med detta som underlag tillverkas motivet vanligtvis i en tunn plåt. Vid behov kan även andra material användas.

Med ljussättning, från baksidan, förstärks kontrasten av motivet. Motivplåten är i detta fall tillverkad i förgylld mässing. Ljussättningen kan variera för olika produkter. Det Gröna äpplet, som visas på denna sida, är upplyst med grönt led-ljus. 

Mer om den patenterade motivtekniken finns under Brightgraphic.se


LysandeSkutan

Ursprungsmotivet till LysandeSkutan är en skiss av Åreskutan.  Denna skiss har sedan fotograferats varvid motivet/bildfilen har "fotoshoppats" till önskat utförande och form. Motivunderlaget har därefter bearbetats med BrightGraphic-tekniken för att slutligen tillverkas i en tunn mässingsplåt. 


Ingående tillbehör
1st Spänningsomvandlare
Spänningsomvandlaren omformar nätspännings 230 VAC till 5VDC. 5-volts spänningen används för att skapa ljuset i lyktan. Omvandlaren är CE-märkt.
Viktigt är att den spänningsomvandlare som ingår enbart används till LysandeSkutan. 

1st Förlängningssladd - 2m.
Används vid behov om LysandeSkutan's anslutningskabel ej räcker för att ansluta till ett eluttag 
Inkoppling av LysandeSkutan

  1. Kabeln som sitter monterad på lyktan ansluts till den medskickade spänningsomvandlaren som ansluts till ett vägguttag.
    För att tända upp ljuset trycker man ett kort klick, med ett finger, på On/Off-symbolen som finns på den vita dimmer-dosan som är monterad på sladden.
    Om det behövs, inkopplas förlängningssladden mellan lyktans anslutningssladd
    och spänningsomvandlaren.

  2. För att reglera ljusstyrkan (öka och minska) hålls fingret kvar på On/Off-symbolen på dimmer-dosan tills önskad nivå har uppnåtts.